Galerie pejsků 2022

 
Text a foto: Jiřina Ertlová, Jitka Melicharová a Alena Melicharová