Galerie pejsků 2010





 






 
Text a foto: Jiřina Ertlová, Jitka Melicharová a Alena Melicharová